Misyon ve Vizyon

Misyon

Fakültemizin amacı; Sağlıklı düşünme gücüne sahip, sevgi ve hoşgörü dolu, Atatürk İlke ve İnkılâpları ışığında, Ulusal değerlerini tanıyan ve tanıtan, gelişen bilimle paralel olarak çağdaş eğitim almış, araştırma, eğitim ve hizmet alanlarında oluşturduğu modellerle bireyin ve toplumun yaşam kalitesinin yükseltilmesini amaç edinmiş, ülke sporuna, dünya sporuna ve serbest zamanların verimli kullanımına hizmet eden bireyler yetiştirmektir. Ulusal ve evrensel spor bilinci geliştirmek, Sporun toplum ve birey için önemini kavratmak, Alanın gerektirdiği bilgiyi ve bakış açısını kazandırmak, bilgiye nasıl ulaşılacağını, onu nasıl kullanacağını ve geliştireceğini öğretmek, Sportif ve insani değerleri özümsetmek ve bu değerlerlerin yaygınlaşması yolunda topluma katkı sağlamak, değişimi izleyebilen ve çağın koşullarına göre kendini geliştirebilecek yeterlilikte bireyler yetiştirmek, kendi alanında bulunduğu çevrenin ve toplumun ihtiyaçlarını fark edip bunlara etkin çözümler üretebilecek bireyler yetiştirmektir.

   Vizyon

Spor bilimleri ve serbest zamanları değerlendirme alanında uluslararası standartlarında eğitim-öğretim, veren; multi disipliner çalışmaları teşvik eden, araştırma ve uygulamalar yaparak sürekli kendini yenileyen, geliştiren ve evrensel akademik ve etik değerlerden ödün vermeyen bir birim olabilmektir.

Yetiştirdiği bireylerin zekâ ve yeteneklerini maksimum düzeyde geliştirerek, çağdaş bilgi, beceri ve davranışlara sahip olmalarını sağlamak, bu özelliklere bağlı olarak Atatürkçü çizgide alana özgü çağdaş yaklaşımları bilen, kullanan bireylerle toplumun mutluluğuna katkıda bulunmak.

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Taşlıçiftlik Yerleşkesi 60250 TOKAT / TÜRKİYE Tasarım: Bilgi İşlem Daire Başkanlığı [Web Grubu], 2018© Tüm Hakları Saklıdır.