Beden Eğitimi ve Spor Bölümü

  • Beden Eğitimi ve Spor Bölümü
  • Tanıtım

TANITIM

Ülkemizin farklı okul düzeylerinde ihtiyaç duyduğu nitelikli beden eğitimi öğretmenlerinin yetiştirilmesine katkı sağlayarak ve ülkemizde sayısı giderek artan spor bilimleri alanında öğretim yapan yükseköğretim kurumlarına öğretim elemanı yetiştirme amacıyla öğrencileri lisans üstü eğitime hazırlama, alanı ile ilgili yayınları ve gelişmeleri takip edebilen ayrıca alanı ile ilgili teknolojiyi kullanabilen öğretmenler yetiştirmek bölümümüzün hedeflerini oluşturmaktadır.

        Mezunların Alacağı Ünvanlar, İstihdam Alanları

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği bölümü ülkemizin spor alanında  ihtiyacı olan nitelikli beden eğitimi ve spor öğretmenleri yetiştirmektedir. Mezunlar, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okul öncesi, ilköğretim, ortaöğretim kurumları ile dengi okullarda, Gençlik ve Spor Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatında, engellilere yönelik sportif aktivitelerin eğitimi ve uygulamalarında, sağlıklı yaşam adıyla toplumsal yaşamımızda yer alan faaliyetlerin organizasyon ve uygulamalarında görev alabileceklerdir. Bölüm programında Genel Kültür, Spor Alan Bilgisi ve Öğretmenlik Meslek Bilgisi kapsamındaki ders ve uygulamalara yer verilmektedir.

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Taşlıçiftlik Yerleşkesi 60250 TOKAT / TÜRKİYE Tasarım: Bilgi İşlem Daire Başkanlığı [Web Grubu], 2018© Tüm Hakları Saklıdır.